Holiadur Wythnosol Bechgyn Bro Taf i ddiogelu rhag y Coronafeirws

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noder:

Os ydych yn ateb yn gadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau uchod, ni ddylech ddod i’r ymarfer.

 

Os nad ydych yn siŵr, gweler canllawiau pellach yma: https://www.gov.uk/coronavirus

 

Drwy lofnodi'r ffurflen hon rydych yn cadarnhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir ac y gall y Côr ei storio yn unol â pholisi GDPR y Côr.


Rydych hefyd yn cadarnhau eich bod wedi darllen a deall Asesiad Risg y côr ar gyfer ymarferion o dan gyfyngiadau Covid 19.


Mae'n ofynnol i ni gasglu'r manylion hyn rhag ofn bod angen ’Track ac Trace’. 

LOCATION MAP

bbt

© Hawlfraint / Copyright

Cedwir bob hawl /  All Rights Reserved